Google analytics

søndag 11. desember 2011

Julebord og dommeretikk

For noen kan det ha store konsekvenser hvis man velger å opptre lettere animert i bybildet. Jobben følger deg i noe grad også i fritiden. Tråkker man feil i fritiden, kan det få konsekvenser for jobben man har.

Dommere har en type stilling som til en viss grad påvirker hva dommeren kan tillate seg i sin fritid. Det er stor forskjell på hva som skjer i helt private sammenhenger og i mer offentlige rom. For noen år tilbake ble det satt ned ei arbeidsgruppe som utarbeidet forslag til etiske retningslinjer for dommere. Arbeidsgruppen uttalte:
"En dommers forhold til alkohol må anses som en privatsak så lenge alkoholbruken skjer i privat sammenheng og ikke går ut over arbeidet. Derimot kan det ikke anses akseptabelt at en dommer opptrer overstadig beruset på offentlig sted. Som påpekt av Wilhelmsen og Woxholth (2003) side 100, er det stor forskjell på å opptre overstadig beruset på offentlig sted, og på den annen side ved en enkeltstående anledning å bli observert noe ustø og opprømt en kveld i en bygate på vei hjem."
Jeg er noe usikker på hva som menes med en enkeltstående anledning. Snakker vi her om en gang pr år, eller kan man tillate seg en bytur pr kvartal? Julebordssesongen er i så måte noe krevende. Selv bruker jeg å delta på to julebord, og det gjerne i løpet av en måned. Jeg forsøker derfor etter beste evne å unngå ustø gange på minst ett av julebordene. Opprømt antar jeg at man kan tillate seg å være på et mer repeterende nivå.


Arbeidsgruppens forslag til etiske regler ble aldri vedtatt. Dommerforeningen vendte tommelen ned. Men det skyldtes nok ikke gruppens anbefalinger om at dommeren i begrenset grad bør opptre beruset på offentlige steder. Mer om etiske regler en annen gang.

I sin alminnelighet kan det nok være grunn for de fleste å tenke over sin opptreden på julebord. I mitt tidligere arbeidsliv var jeg LO-advokat, og jeg har hatt noen julebordssaker som fikk sitt arbeidsrettslige etterspill. Det var to gjengangerproblemstillinger - konflikt med sjefen og konflikt som følge av uønsket oppmerksomhet rettet mot det andre kjønn. Til slutt derfor bare noen enkle råd.

Hvis du er veldig frustrert over egen arbeidssituasjon bør man kanskje unngå å snakke med sjefen etter midnatt, og i alle fall bør man begrense seg til å snakke.

Hvis man er interessert i en kollega, så bør kanskje eventuelle fremstøt forsøkes før julebordet, og er du leder bør du kanskje ikke forsøke i det hele tatt og ulike tilbud om aktiviteter bør i alle fall ikke fremsettes via mobilsvar eller SMS typisk skrevet på dialekt.

God førjulstid :)