Google analytics

mandag 27. juni 2011

Førerkortbeslag

Norge er blant de land som har streng vegtrafikklovgivning. Brudd på vegtrafikkloven sanksjoneres strengt. Den typiske straffen er bot, men for de veldig grove overtredelsene brukes samfunnsstraff og fengselsstraff. Sammenlignet med mange andre land soner en relativt stor andel av de insatte dommer for brudd på vegtrafikkloven.

I tillegg blir førerkortet inndratt, og for de fleste svir tap av førerkortet  mest. Politiet tar rutinemessig beslag i førerkortet på stedet. Noe tid til å tilpasse seg livet uten førerkort får man ikke.

I noen få ekstraordinære situasjoner kan tapstiden reduseres. Det er eksempler på at funksjonshemming kombinert med rehabilitering har ført til redusert tapstid. Men det at man mister jobben er trolig ikke nok. 

Hvis sjåføren ikke godtar politiets førerkortbeslag, sendes saken til oss. I saker om førerkortbeslag er det mye frustrasjon og fortvilelse. Det er ikke alltid en hyggelig jobb å formidle at førerkortet vil bli holdt i beslag i mange måneder enda. 

Det er ulike strategier som brukes for å dokumentere hvor hardt rammet man blir. Jeg har opplevd at kone og baby er med i rettsmøte. Mer vanlig er bekreftelser fra arbeidsgiver om hvor hardt man blir rammet. For å sikre likebehandling skal det likevel mye til før vi fraviker fra utgangspunktene. En eiendomsmegler ble ikke hørt med at han hadde ofte flere visninger samme kveld og at det var upraktisk for ham å sykle. En småbarnsfar som brukte å kjøre barna til skolen hver dag fikk ikke redusert tapstid. Hans merittliste i trafikken var av en slik karakter at jeg i mitt stille sinn tenkte at hensynet til barnas sikkerhet egentlig talte for enda lengre tapstid. En annen sjåfør uttalte at for ham var bilen det viktigste arbeidsverktøyet, men at han stort sett kjørte på så dårlige veger at når det endelig var mulig måtte han bare tråkke til også i 60-soner...

Tap av førerkortet rammer særlig yrkessjåfører hardt. For mange har det å mister førerkortet samme virkning som å få avskjed fra jobben. Høyesterett har instruert oss i at yrkessjåfører ikke skal behandles mildere enn andre, det er nesten tvert i mot. I en avgjørelse fra 2005 sa  Høyesterett seg enig i følgende utsagn:
«Til dette bemerker lagmannsretten at det spesielt for yrkessjåfører må stilles særlige krav til aktsomhetsnivået i trafikken. Det vil gjelde generelt at alle yrkessjåfører, på samme måte som andre som er avhengige av bil i sitt yrke, vil bli rammet hardt dersom de må la bilen stå. Det har ikke vært hensikten bak regelverket at yrkessjåfører skal nyte godt av kortere tapstid enn andre som ikke er avhengig av bilen til daglig, og det kan ikke sees at As situasjon er vesentlig annerledes enn for andre yrkessjåfører. Virkningen er ikke mer byrdefull enn for andre yrkessjåfører som blir utsatt for tap av førerett, og det kan ikke sees å foreligge slike særdeles formildende omstendigheter som er omtalt i vegtrafikkloven §33 nr. 1 sjette ledd. Også her må hensynet til trafikksikkerheten og den alminnelige lovlydighet være utslagsgivende.»


Fartsgrense 30 km/t
Fart 56 km/t
Fartsgrense 40 km/t
Fart 66 km/t
Fartsgrense 50 km/t
Fart 76 km/t
Fartsgrense 60 km/t
Fart 86 km/t
Fartsgrense 70 km/t
Fart 106 km/t
Fartsgrense 80 km/t
Fart 116 km/t
Fartsgrense 90 km/t
Fart 126 km/t

Ved kjøring med promille mister man normalt ikke førerkortet ved promille mindre enn 0,4. Fra 0,4-0,6 promille er tapstiden 6 måneder. 

For de grove overtredelsene slipper man ikke unna med bot. Nylig ble en yrkessjåfør av Agder lagmannsrett dømt til fengsel i 14 dager fordi han hadde foretatt forbikjøring over dobbel heltrukken sperrelinje i motgående forbikjøringsfelt. Lagmannsretten skriver i sin dom blant annet:
"Allmennpreventive grunner gjør det etter lagmannsrettens oppfatning nødvendig å reagere med ubetinget fengselsstraff når en sjåfør forvolder så stor fare som her."
For fartsoverskridelser har Høyesterett vist veg, og har angitt klare utgangspunkt for når samfunnsstraff eller ubetinget fengselsstraff skal idømmes. Kjøring i 136 km/t i 80-sone gir fengselsstraff, og 130-135 km/t gir samfunnsstraff. For 50-sone er utgangspunktet samfunnsstraff mellom 90-95 km/t og fengselsstraff fra 96 km/t. Du havner altså ikke i fengsel som følge av et lite øyeblikk uoppmerksomhet, det er kun de svært grove overtredelsene som ender med fengsel.

208 døde i Norge i en trafikkulykke. Risikoen for å bli straffet og fratatt førerkortet bør kanskje ikke være hovedmotivasjonen for å holde fartsgrensen?


14 kommentarer:

 1. Per Ivar Vangstad27. juni 2011 kl. 22:54

  Tenkte kun jeg skulle legge til en liten ting, Rune:
  Vi er heldigvis på vei bort fra fengselsstraff for vegtraffikkforhold.
  I 2009 bekynte prøveordningen med hjemmesoning med elektronisk kontroll - fotlenkesoning. Dette er lovmessig plassert som en gjennomføringsform - og ikke en straffeart - noe som medfører at dette faller utenfor dommerens avgjørelsesmyndighet. Spørsmålet om gjennomføringsform det avgjøres derimot av kriminalomsorgens jurister etter en faglig vurdering fra friomsorgen.

  Erfaringene med fotlenkesoning viser at vegtraffikkforhold av ulik art utgjør den største enkeltgruppen som soner straffen hjemme.

  Kanskje er det slik at det sterkeste straffe-elementet for denne type lovbrudd blir førerkortinndragelsen.

  Men uansett så er det en ting: Kjør forsiktig i sommer!!

  SvarSlett
 2. Hei
  Ble tatt i 145,3 km/t i 90sone klasse B under en ellers aktsom forbikjøring. Det ble også fremhevet at jeg kun holdt denne farten under forbikjøringen. Det var fine forhold og lite trafikk.
  Hva tror du straffen blir?
  Mvh fotgenger

  SvarSlett
 3. Min far var innvolvrt i en ulykke i novembe 2012, han brøt vikeplikten i en rundkjøring. Nå ,nesten 3 mnd senere får han brev fra politiet om at hans førerkort skal beslaglegges i 3-6 mnd. Er dette en vanlig fremgangsmåte? Politiet som var på ulykkersstedet sa at han bare skulle ta det med ro og at dette kunne skje hvem som helst.

  SvarSlett
  Svar
  1. Hei Tor Erik

   Det vanlige er at førerkoret blir beslaglagt på stedet. Det er ikke uvanlig at politiet bruker noen måneder for å ta stilling til om en trafikkulykke skal straffeforfølges.

   Det jeg antar har skjedd i saken til din far, er at politiet har etterforsket saken og sendt saken til vurdering til en politijurist. Politijuristen har trolig, og nå antar jeg bare, kommet til at din far bør få en bot og tap av førerrett. Faren din har da trolig mottatt et forelegg som han enten kan velge å godta. Hvis han ikke godtar, vil politiet sende saken for pådømmelse til tingretten.

   Slett
 4. Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.

  SvarSlett
 5. Hei Rune lium
  jeg mistet lappen min i 76km i en 50 sone
  jeg godtok ikke førerkortbeslag. men 13 dager etter at jeg ble tatt fikk jeg et brev av politiet.
  med overskrift FORELEGG
  der sto det at jeg fikk 8000kr i bot og 6 måneder uten lappen. ( fikk 3månder ekstra siden jeg hadde 3 prikker fra før av. som jeg fikk for 1,5 år siden)
  syns dette var en veldig har straff.
  siden det bare var 1km for mye for å beholde lappen
  kan dette være feil.

  og siden jeg ikke godtok førerkort beslag så trudde jeg at det var tingretten som skulle sette straffen min ikke politiet.
  jeg må svare på brevet innen 5 dager om jeg godtar dette.
  og vis jeg ikke godtar det så må jeg betale saksomkostinger og dyrere bot. er dette riktig.
  Mvh Ole

  SvarSlett
 6. Hei Rune

  Jeg var på Serviceoppdrag i Varangebotten her forleden dag og kjørte bil fra Kirkenes flyplass til Varangerbotten. Jeg overså skiltene i det jeg kjørte inn i en 60 sone og ble målt til 91km/t. Jeg la meg flat og vedtok alt på stedet.
  Jeg har (hadde) ingen prikker i førerkortet, eller noen tidligere historie på meg for å være noen råkjører.
  Hva tror du straffen vil bli?

  En annen ting er at min kone er handicapet og vi venter på godkjenning fra NAV for å få spesialtilpasset bilen slik at hun kan kjøre den.
  Kan dette føre til at jeg kan få litt strafferabatt?

  H.T.
  Oslo

  SvarSlett
 7. Hei. Jeg har nylig vært involvert i en trafikkulykke, hvor jeg kjørte i 120km/t i 100 sona og skiftet felt for brått noe som endte i at jeg fikk panikk for å kræsje og endte heller opp med å miste kontrollen over bilen og kræsje alikevell. Bilen ble vraket. Jeg valgte å avgi forklaring til politiet på stedet hvor så politibetjenten forteller meg at han må rutinemessig ringe jurist i forhold til evt førerkort beslag, men at han var ganske sikker på at jeg fikk beholde det. Når han kommer tilbake forteller han meg at de desverre må inndra førerkortet mitt midlertidig. Jeg samtykket ikke. 2 uker senere fikk jeg brev i posten hvor det sto at jeg fikk 6000kr i bot og 6mnd førerkort beslag. Har i dag vært i rettsmøte ang førerkort beslaget og dommeren forteller meg at jeg bør kontakte en advokat i forhold til å få veiledning til hva jeg bør gjøre. Om jeg bør godkjenne forelegget og førerkort beslaget eller ikke. Hva er ditt syn på dette? Tror du det er mulighet for at jeg ikke blir dømt skyldig i overtredelse av vegtrafikklov §33 nr. 3?
  Mvh nervøs fotgjenger

  SvarSlett
 8. Rutinemessig beslag dukker ofte opp, men så langt jeg kan se er det INGEN hjemmel for noe rutinemessig beslag. I det hele tatt er dette et ganske uheldig ordbruk. Det er hjemmel for beslag der det er skjellig grunn til mistanke, men det er da ikke noe rutinemessig over det? Skjellig grunn til mistanke tilsier at man skal ha noe som tyder på at man har vært skyldig i et lovbrudd, altså en sannsynlighetsprosent på 51 eller mer for at den som får beslaglagt førerkortet har gjort noe straffbart som kvalifiserer til tap av førerretten.

  Likevel går det igjen og senest i dag hørte jeg om rutinemessig beslag i forbindelse med en bussulykke. Det kan godt være at betingelsene for beslag av førerkortet er til stede, men det er ikke noe "rutinemessig" over dette. For meg fremstår det som om førerkortet skal beslaglegges nær sagt som en "rutine" inntil forholdene rundt en ulykke er avklart. Dette er regelrett lovstridig, noe også riksadvokaten har gått ut og presisert i et rundskriv:

  sitat:

  "Kravet om "skjellig grunn til mistanke" innebærer at det må foreligge sannsynlighetsovervekt
  for at mistenkte har begått et straffbart forhold som kan medføre tap av føreretten.
  Vurderingen må skje på grunnlag av bevissituasjonen på avgjørelsestidspunktet. Såkalte
  "rutinemessige beslag" av førerkort selv ved alvorlige trafikkulykker er i strid med loven og
  skal ikke forekomme."

  Sitat slutt.

  Dette burde være opplagt for politiadvokater og tjenestemenn, men det kan synes som om de har hatt (og muligens ennå har) en rutine som er at førerkort skal beslaglegges så lenge de er usikre. Faktisk har en politileder i Kristiansand sagt dette rett ut til meg i forbindelse med en sak for 7-8 år siden der jeg tankbilen jeg kjørte ble torpedert av en selvmordskandidat.

  "Hadde det vært det minste tvil om skyldspørsmålet, så hadde vi tatt beslag i førerkortet", sa han og med det mente han det godt i form av at jeg kunne frikjenne meg selv helt. Vel, jeg ble kraftig provosert over det fordi dette er noe jeg visste veldig godt at var en ulovlig praksis, og som da også en politisjef burde vite. I og med at dette er noe politifolk gjør til tross for store protester lurer jeg litt på om ikke det er regelrett tjenesteforsømmelse å gå til en slik handling der det er helt åpent hvem som har forårsaket en ulykke, og at det dermed kan være straffbart for de polititjenestemenn som mot bedre vitende likevel går til dette skrittet. Det er liten tvil om at et førerkort er en mistenkeliggjøring uansett hva politiet på det tidspunktet tenker og blir en unødig ekstra belastning for de som allerede kan være tynget av situasjonen.

  Det kan se ut som om disse (unnskyld uttrykket) mindre begavede i uniform fremdeles holder på den gamle praksisen:

  http://www.tungt.no/transportmagasinet/article749718.ece

  Dette er en artikkel fra i fjor og det er begredelig lesning at 70% av beslagene blir opphevet.

  Jeg lurer litt på om du kan svare meg på om politiet er strafferettslig ansvarlig for sine avgjørelser når de så klart gjør noe ulovlig som det ofte skjer her. Om vi som bilister gjør hendige uhell som å feilberegne f.eks vikeplikt kan vi få inndratt førerkortet, men om politiet gjør ting de ikke har lov til, så må vel også de kunne holdes ansvarlig for sine lovbrudd? Jeg tror egentlig dette er eneste måten å få dette uvesenet til livs. Strengt tatt burde politiet være så tilbakeholdne med førerkortbeslag at det nesten ikke blir førerkortbeslag som blir opphevet?

  Mvh en som har en meget tynnslitt tillit til UP og deres lakeier.

  SvarSlett
 9. Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.

  SvarSlett
 10. Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.

  SvarSlett
 11. hei, jeg mistet førerkortet mitt, under en politibesøk, på min hjemme adresse, det førte til førerkortbeslag påbakgrunn av rus, jeg nektet straffskyld og beslag av førerkort, allikevel ble jeg holdt mot min vilje og, fått dom på 1 år. jeg har prøvd å fremlegge at de tok hverken blodprøve eller urinprøve, la heller ikke noe bevis på at jeg kjørte den dagen. hva slags rettigheter har jeg i forhold til førerkortet?

  SvarSlett
 12. hei, jeg mistet førerkortet mitt, under en politibesøk, på min hjemme adresse, det førte til førerkortbeslag påbakgrunn av rus, jeg nektet straffskyld og beslag av førerkort, allikevel ble jeg holdt mot min vilje og, fått dom på 1 år. jeg har prøvd å fremlegge at de tok hverken blodprøve eller urinprøve, la heller ikke noe bevis på at jeg kjørte den dagen. hva slags rettigheter har jeg i forhold til førerkortet?

  SvarSlett
 13. Kjørte forbi en politi på privaten og han mente at forbikjøringen var uforsvarlig pga mørk sone. Selv om jeg kjørte på vei med stiplet merking lange streker og hadde oversikt over hele området før jeg kom inn i mørk sone.(bak fjellnabb) Jeg viste derfor at det ikke var noen biler inne bak nabben. Til tross for dette var jeg tilbake i mitt felt før området med svingen og fortsatte neste forbikjøring da jeg kunne se hele området. Politimannen mente at dette var uforsvarlig. Åssen kan jeg gå frem for å besvise min uskyld når han mener at jeg fortok forbikjøringen i den mørke sonen. Jeg kjørte ikke forbi på området slik at jeg ikke kunne se og hadde i tillegg sett at det ikke var biler inne i blindsonen. Politimannen kjørte privat og hadde ikke film eller lignende så det er påstand mot påstand. Har ikke vedtatt førekortbeslag og heller ikke noen høy fart.

  SvarSlett

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.