Google analytics

søndag 25. november 2012

Drømmen om USA - som brast?

Rettssal 307 og 308 i Trondheim tinghus er rettssaler for tilståelsesdommer. Her møter siktede opp alene, tilstår og får med seg sin dom. Noen er gjengangere, og er kjent med rutinene. Andre er der for første gang.

En straffedom oppleves som negativt for alle. Straffen er i seg selv ment å være et onde for den som blir straffet. Men for noen får dommen konsekvenser utover den idømte straffen. 

Særlig unge lovbrytere har en tendens til å spørre om straffedommen betyr at drømmen om å studere i USA aldri kan bli noe av. Det kan virke som USA har en spesiell plass hos oss nordmenn. Det er alltid innreise til USA man spør om. Så langt har jeg ikke fått noen spørsmål om Kina, selv om jeg antar at også Kina kan være like skeptiske til straffedømte som USA. 

Manglende evne til å tenke på at egne handlinger har konsekvenser, er kanskje et fellesstrekk for de som møter i sal 307. Tidligere i år hadde behandlet jeg en sak om brudd på åndsverksloven. Siktede hadde publisert undertekster til filmer på internett. Siktede forklarte i retten at han nok tenkte at han handlet i en "moralsk gråsone", men fant det likevel ikke nødvendig å undersøke nærmere om publiseringen var et brudd på åndsverksloven. Han var nylig ferdig med studiene, og hadde nå fått seg jobb som innebar behov for reise til USA. Hans største bekymring var altså om hans gråsonehandlinger ville føre til at han mistet jobben. 

I hvilken grad de amerikanske myndighetene slipper inn straffedømte nordmenn har jeg ikke innsikt i. Helt umulig er det nok ikke. Det avhenger nok av hva man er dømt for og hvor streng straffen er. 

Ved søking av jobber hvor det kreves politiattest opplyses det i 10 år etter løslatelsen om straffedommer på fengselsstraff lengre enn 6 måneder. For dom på betinget fengsel "slettes" dommen etter 5 år, og bøter etter 2 år. 

Tilbake til USA. Det er nok av historier om personer som på flyplassen i USA ble nektet visum, og måtte reise hjem. Bestemoren fra Bardu er et eksempel. Det må være kjedelig å stå i visumkø med hjertet i halsen fordi man eksempelvis har sonet et fengselsstraff for råkjøring. 

Det er lett å moralisere over de som har tatt gale avgjørelser og blir dømt for det. Ett feilskjær betyr likevel ikke at man er et dårlig menneske. Mange som dømmes i 307 ser ikke på seg selv som kriminell. Det er alltid mulig å vise hele verden at straffedommen bare var et lite feilskjær. De som klarer å reise seg, og tar ansvar, de kan begynne å drømme om USA igjen.

Rettssal 307 i Trondheim tinghus

16 kommentarer:

 1. Jeg har lurt på en ting - på hvilken måte får USA (eller andre utenlandske myndigheter) innsyn i det norske strafferegisteret? Når jeg har reist til USA har det vært tilstrekkelig å fylle ut en egenerklæring.

  SvarSlett
 2. Hei Blazius.

  Jeg er på ingen måte ekspert i reglene rundt strafferegisteret. Jeg tar derfor forbehold for at jeg har oversett noen regler.

  Utgangspunktet er ved søknad om visum til USA at man fyller ut en egenerklæring. Som tenker tenker jeg selvsagt at alle fyller ut slike skjema helt sannferdig, og opplyser om straffbare forhold. En norsk borger kan kreve å få politiattest for å kunne søke om visum til annet land - se http://www.lovdata.no/for/sf/jd/td-19741220-0004-003.html#12

  Slik jeg forstår reglene har ikke andre land direkte adgang til det norske strafferegisteret. Det er nok noen konvensjoner som åpner opp for informasjonsflyt mellom landene - se eksempelvis konvensjon om gjensidig hjelp i straffesaker art 6 -8 - http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/regpubl/prop/2011-2012/prop-97-ls-20112012/18.html?id=679570

  Hvor inngående kontroll amerikanske myndigheter har av egenerklæringen vet jeg ingenting om.

  SvarSlett
 3. "Manglende evne til å tenke på at egne handlinger har konsekvenser", er kanskje et enda større fellesstrekk for de som har sitt sysselsettingstiltak som dommere i diverse tingretter rundt i landet? Kan det være fordi disse handlingene - uansett hvor faktisk kriminelle de er - aldri fører noen konsekvenser med seg og at det verste som kan skje er at en latterlig og uriktig beslutning blir overprøvet av en høyere rettsinstans, eventuelt at disiplinærutvalget kommer med konsekvensløs kritikk av den aktulle dommer?

  Det bør opprettes en reell folkedomstol som har som oppgave å tiltale og dømme tingrettsdommere og sørge for at disse bl.a. blir tvangsfjernet fra sine stillinger. Har en tingrettsdommer begått en feil, om så en saksbehandlingsfeil - noe som skjer stort sett daglig - og denne feilen f.eks. blir påvist av høyre rettsinstanser på det samme grunnlag, så skal den aktuelle tingrettsdommeren fengsles. Forøvrig skal dette også gjelde for meddommere. Vips, så øker kvaliteten fra dagens begredelig til noe som kan være akseptabelt.

  Kanskje hadde dommerbloggen da også fått et litt mer interessant innhold, istedet for det intetsigende vrøvlet man ser over i bloggposten signert Lium.

  Flott svar til "Blazius" forresten. Tipper han ble veldig mye klokere av det.

  SvarSlett
  Svar
  1. Hei anonym.

   Det virker ikke som du har veldig tro på oss tingrettsdommere. Hva er den alvorligste feilen du mener vi gjør?

   Du er heller ikke veldig begeistret over innholdet i denne bloggen. Hva mener du jeg burde ha skrevet om?

   Slett
  2. Sier du det. Da er du i det minste like observant som en hvilken som helst treåring. Tja, du kan jo alltids lese kommentaren under denne og ikke minst artikkelen som der er linket til. Der har du et eksempel på en alvorlig feil som tingrettsdommere gjør. Men det vil du nok ikke, fordi du er gjennomsyret av uærlighet.

   Slett
 4. Når man leser slikt som i artikkelen linket til nedenfor, er det grunn til å stille spørsmål ved om diverse tingrettsdommmere er mindre begavede og/eller om de rett og slett er gjennomkorrupte. Dette er forøvrig ingen enestående sak, men denne evneveike saksbehandlingen er ganske så typisk i saker for tingretten.
  http://www.bt.no/nyheter/okonomi/Konkurs-og-dmt-etter-misforstelse-2618364.html

  SvarSlett
  Svar
  1. Hei anonym

   Saken du viser til kjenner jeg kun til gjennom media. Det er alltid uheldig når det gjøres feil.

   Det er ikke mulig å sikre seg mot at feil begås. Jeg er en del av systemet, og tenker naturlig nok at domstolen er organisert slik at de fleste avgjørelser fattes etter en forsvarlig og god prosess, og at de fleste avgjørelser også er riktige.

   Du skriver at "denne evneveike saksbehandlingen er ganske så typisk i saker for tingretten". Hva er det som gjør at du påstår dette?

   Slett
  2. Jada jada. "Saken kjenner du kun gjennom media". Blir du ikke lei av å repetere disse løgnene dine? Alle vet at denne saken er diskutert i det vide å brede blant jurister og dommere over hele landet, inkludert deg selv. Du mister all troverdighet når du uttaler deg slik, men det forstår du vel neppe selv?

   "Det er ikke mulig å sikre seg mot at feil begås", sier du så kjekt. Fatter du virkelig ikke at du her fremstår som en uærlig løgner med total manglende folkeskikk? I den aktuelle saken var det vitterlig åpenbart veldig enkelt å sikre seg mot den latterlige og åpenbare feilen som vitterlig ble begått! Det var liksom også det som var hele poenget i artikkelen som du leste, men som du altså velger å overse fullstendig. Enkeltsaker er det som skaper helheten. Hva som er "råten i rettsvesenet" tror jeg egentlig ikke du må gå så veldig langt for å finne...

   Slett
  3. Saken er klart diskutert, men det betyr ikke at man kjenner til saken utover det som er opplyst i media. Det jeg mener er at jeg ikke kjenner til saken på en slik måte at jeg har forutsetning for å mene noe om realiteten i saken.

   Jeg er enig med deg i at enkeltsaker tilsammen skaper helheten. Hvert år treffer tingrettsdommere flere tusen avgjørelser. En enkelt sak er ikke nok til å si at helheten er uforsvarlig og dårlig.

   Hva som er god folkeskikk vil nok variere ut fra hvilket perspektiv man har. Jeg merker meg at du mener at jeg er lite troverdig, og sogar uærlig, uten at jeg helt forstår hva du bygger på.

   Hva legger du i god folkeskikk?

   Slett
  4. Javel ja, saken har dere diskutert, men ingen av dere har lest den uriktige dommen, ei heller den frifinnende dommen som begge finnes fritt tilgjengelig for dere på lovdata?! Hvor sannsynlig eller troverdig er denne påstanden din, sånn egentlig? Beklager, men alle forstår at du har lest dommene, og således at du nok kjenner saken bredere enn å ha lest noen avisartikler om den. Altså; jeg tror du lyver og jeg tror du selv er fullstendig klar over at du lyver. Med det som bakteppe, så er jeg ikke videre imponert over disse andre "flere tusen avgjørelser" avsagt av tingrettsdommere som du viser til. Hva skulle i så fall være årsaken til at saksbehandlingen i disse tusenvis av anonyme sakene angivelig er så mye mer forsvarlig enn makkverket i en rimelig høyt profilert sak mot en advokat?!

   Slett
 5. Interessant innlegg, mange har drømmen om å dra til USA. Fint at du opplyser om dette, mange blir skuffet, og mange tror du er helt ute av spillet om de blir dømt uansett tungden på saken. Jeg er litt interessert i å vite hva som gjør at du ikke får komme til USA, om du skal skrive et oppfølgene innlegg til dette ville jeg gjerne ønsket å vite om dette :))

  SvarSlett
  Svar
  1. Hei Elise.

   Det er USA og ikke Norge som bestemmer hvilke grunner de kan nekte utlendinger adgang på. Det er derfor vanskelig for meg å skrive om regler og praksis i USA.

   Slett
  2. Elise.

   Når det gjelder innreise til USA så kan du søke om å Visum elektronisk minimum 72 timer før avreise. Det koster deg $14 og varer i to år og kan fornyes ved utløp.

   Visa Waiver Program.
   Du kan søke innreise til USA, elektronisk via ESTA:
   https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?execution=e1s1

   Ønsker deg en riktig god tur.

   Slett
 6. Dommere?
  Såvidt meg bekjent så finnes det ikke en eneste lovlig dommer i de norske domstolene, de norske domstolene er ulovlig sammensatte, de strider mot grunnloven og mot EMK Art.6.

  I Norge er det privatpersoner som utgir seg for å være dommere som avsier nullitetsdommer - som ALDRI kan bli rettskraftige. Disse embetsløse "dommerne" begår straffelovbrudd ved å avsi dommer mot folk samt at de embetsløse "dommerne" i Norges grunnlovstridige domstoler mottar urettmessig lønn mv for en embetsstilling de ikke innehar.

  Man kan her trekke parallell til CV-juks-saken vs privatpersoner i domstolene som utgir seg for å være dommere og som mottar lønn for ett embete de ikke har.

  Det er det rene vanvidd egentlig og at alle dommer og bøter skal slettes fra strafferegister og bøteregister fordi de er ikke gyldige, og - nullitetsdommer skal etter rett slettes i sivile og i straffesaker.

  Det er foresten straffbart av politiet å fremstille tiltalte foran en ulovlig sammensatt domstol.

  Er det ikke ironisk at det norske embetsverket er fallitt?

  SvarSlett
 7. Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.

  SvarSlett
 8. ikke no problem å komme in i statene med litt skittent rulleblad så lenge en ikke står på interpols lister over terrorister doplangere osv
  er bare viktig å ikke skrive NOE om dommer eller arrestasjoner på egenerklæringa

  SvarSlett

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.