Google analytics

søndag 13. mai 2012

Promillebot på 1 1/2 ganger brutto månedslønn

"Skal boten normalt virkelig være på 1 1/2 ganger brutto månedslønn? Jeg tror ikke det er så mange som vet at boten for promillekjøring er så høy. Hadde flere vært klar over botens størrelse så tror jeg flere hadde vært mer forsiktig med kjøring dagen derpå og kjøring etter å ha tatt seg en øl eller to."

Uttalelsen kom fra en meddommer etter straffesak om ruspåvirket kjøring. Tiltalte var uførepensjonist, og hadde netto utbetalt kr 15 000. Siden boten skal settes ut fra brutto inntekt, ville en "riktig" bot settes til 30 000. En bot på kr 30 000 ville vært krevende for de fleste. En uførepensjonist har også begrenset mulighet til å skaffe seg ekstra inntekt. De fleste må derfor regne med å betale på boten over flere år. 

Boten kommer som regel i tillegg til fengsel, betinget eller ubetinget, og tap av førerkortet for en lengre periode. 

Norge er blant de land som straffer brudd på vegtrafikkloven veldig strengt. Bilen er en potensiell dødsmaskin. Formålet med de strenge straffene er å "motivere" eller bevisstgjøre alle bilister til å opptre varsomt i trafikken.

Folk flest vet at promillekjøring straffes strengt. Men som meddommeren tror jeg at mange ikke er bevisst hvor streng straffen er. For at en straff skal kunne påvirke folks valg, må selvsagt folk ha kunnskap om det. En naturlig oppfølging av meddommerens innspill var derfor et kort blogginnlegg om promillebot. 

Formålet med straffen er også å hindre at den domfelte skal begå ny kriminalitet. Tanken er at den høye boten skal svi så mye at man neste gang tenker seg godt om før man setter seg bak rattet i påvirket tilstand. Om det er nødvendig med en så høy bot for å oppnå denne effekten kan være diskutabelt. Faren med så strenge straffer er at straffene påfører unødvendig belastning for domfelte og domfeltes familie. Blir straffen for streng, får straffen kun negativ effekt uten at man nødvendig oppnår det man ønsker. 

Etter straffeloven § 27 skal retten ved utmålingen av boten ta hensyn til hva tiltalte evner å betale. I praksis skjer det også derfor en del unntak fra hovedregelen om en bot på 1,5 ganger brutto månedslønn. Etter klare føringer fra forarbeidene, skal minsteboten i promillesaker være på 10 000. For domfelte uten inntekt vil en bot på kr 10 000 være vanskelig å betale. For å betale boten må de derfor enten få NAV til å betale, begå vinningskriminalitet eller sone den subsidiære fengselsstraffen. Jeg har imidlertid sett flere eksempler på at retten har satt boten lavere enn kr 10 000. 

For de fleste er det inndragning av førerkortet som rammer mest. Kjøring med promille på 0,5 gir som regel en tapstid på 1 år. I tillegg til de praktiske utfordringene som må løses, er det også synlig for de nære omgivelsene at man ikke lengre kjører bil.

Mange påberoper seg at tapet av førerkort rammer akkurat dem urimelig hardt. Det er imidlertid svært sjelden at utgangspunktene for tapstiden settes ned. Det tryggeste alternativet for alle er derfor å kjøre bil kun når man er sikker på at kroppen er rusfri. 

76 kommentarer:

 1. Straffen er hard, men siden SI gir fine betalingsplaner på slikt, så er det i svært få saker at boten bil hentet inn øyeblikkelig.

  Promillekjøring bør unngås og høye bøter er en effektiv stopper for slikt!

  SvarSlett
  Svar
  1. Betalingsavtale får man - http://www.sismo.no/

   Jeg er enig i at høye bøter i de fleste sakene er riktig. Men av og til tenker jeg at bøtene rammer unødvendig hardt. Det er jo sjelden at bøtene bare rammer domfelte. Familien til domfelte rammes ofte like hardt, og er det riktig?

   Slett
  2. Familien er allerede rammet - kapisj?

   Slett
  3. Til Gjest Bårdsen

   Lær deg å skrive.

   Slett
  4. Er enig at bøter rammer hardt, bor i Strømstad, hver eneste Lørdag og Søndag er det flertallet som glade forlater Strømstad SPA Resort, og blir tatt for dagen etter fylla. Svenske Politiet har kontroll i det veikrysset hver helg.
   I Sverige regnes bøtene ut etter hvor mye familien får inn, så har du kone/mann, regnes begge inntektene sammen.
   Min samboer ble av med førekortet for dagen etter fylle, utover bot ble "samboeren av med førerkortet i 7 mnd. Det var nok det høyeste straffen for oss. Ved å finne på 1000 unnskyldninger, holdt vi denne "hemligheten" for oss selv, men å kjøre/hente samboeren, ble etter en periode veldig slitsomt. I og med dette, kan ikke samboeren øvelsekøre med hjemmeboende tenåring. Dette gjelder 3 år etter dommen.
   Etter denne incidenten, skaffet vi oss en Dräger 3000, den skal vise 0.00% før noen av oss i det hele tatt setter seg bak rattet.
   Det er bare veldig synd at ikke flere testes for dagen etter fylle, det er nok mange hundre sjøfolk, som står på brygga og manøvrerer fartøy med flere 1000 ton, og kanskje med farlig last om bord også. Nei, jeg er for 0-tolerase ang dette! Takk for ordret

   Slett
  5. Hei anonym.

   Du beskriver godt hvor krevende det er å miste førerkortet for en familie. En ting er hva man formidler til omverden. Men hvordan er det å fortelle sitt eget barn at man ikke kan øvelseskjøre med ham fordi man har mistet lappen etter å ha kjørt med promille dagen derpå?

   Slett
 2. Bra blogg, Rune!

  Det er Magne fra VG her. I dag har jeg valgt innlegget ditt som dagens anbefaling på Lesernes VG, du finner det nederst på forsiden til VG Nett!

  Er det noen som har tips om gode blogger jeg bør anbefale så send meg en link på magne.antonsen [@] vg.no Vil du ha flere tips om gode blogger kan du følge Lesernes VG på http://www.facebook.com/lesernesvg og http://twitter.com/lesernesvg

  SvarSlett
  Svar
  1. Takk Magne, dagens anbefaling på vg.no har gitt nye lesere. Så det setter jeg pris på.

   Til eventuelt nye lesere - jeg håper at dere tar dere litt tid til å lese flere innlegg. Min anbefaling er følgende innlegg:

   - Bloggdialog og anonyme ytringer - http://dommere.blogspot.com/2012/01/bloggdialog-og-anonyme-ytringer.html
   - Høyesterettsdommer Skoghøy på ville veier - http://dommere.blogspot.com/2011/11/hyesterettsdommer-skoghy-pa-ville-veier.html
   - Ingenting er mer subjektivt enn sannheten - http://dommere.blogspot.com/2011/11/hyesterettsdommer-skoghy-pa-ville-veier.html
   - En kone til besvær - http://dommere.blogspot.com/2011/09/en-kone-til-besvr.html

   Jeg har det siste året skrevet 37 hovedinnlegg. I tillegg er det flere innlegg som er utdypet gjennom min dialog med leserne. Det har vist seg helt umulig å forutsi hvilke innlegg og tema som trigger leserne. Leserne ser også andre perspektiver i innleggene enn det jeg selv tenkte på da jeg skrev det.

   Fortsatt er jeg usikker på hva den typiske leser av dommerbloggen ønsker å lese om. Innspill om tema mottas med takk.

   Jeg valgte ut fire innlegg jeg selv er fornøyd med. Er dere enig med mitt utvalg?

   Slett
 3. what ever! anarchy

  SvarSlett
  Svar
  1. ????

   Virkelig? Kan du tenke deg bilkjøring uten regler? Er ikke nettopp bilkjøring eksempel på at anarki ikke gir noen mening?

   Slett
 4. bare surr, at høye bøter får ned antall fyllekjørere......tanken som var, om å øke bøtenivået, slik at det virket avskrekkende...holder ikke...det er fortsatt folk som kjører i fylla..... og gjerne i en blandingsrus.....og de har kanskje ikke så mye å betale med heller...
  - tanken på at strengere straff, skal få folk til å tenke seg om, før de handler, - den er fin....men det funker bare i teorien....det er nok av eksempler på at økt strafferamme for bla narkotika...ikke virker slik man hadde tenkte seg...eller se på amerika....selv om enkelte stater fortsatt tyr til dødstraff, så slutter man allikevel ikke med å drepe hverandre....
  1,5 mnd lønn er for mye, - det skal være en straff, for det man har gjort, - og ikke for hva man har tjent.... det er helt høl i hue

  SvarSlett
  Svar
  1. anon 20:17

   Selv om jeg er enig i at bøtene er allt for høye, så er jeg også ening med meg selv om at du ikke er ening med deg selv!

   Du sier man skal ha straff for hva man har gjor ikke hva man har tjent.

   Med mindre du tar bort pengestraffen er det du sier selvmotsigende.

   Men det hadde vært mye bedre om f.eks alle fikk 6 måneders fengsel. Men da ville ikke staten tjent så grovt.

   Skal straff brukes som inntektskilde for staten er det riktig at allt behov prøves. Ellers ville det være like rettferdig at jeg betalte 5 kr i straff, som at en som sitter på 100 millioner betaler 10 000. Det svir like mye for oss begge!

   6 måneder i fengsel derimot. Det er det vanskelig å betale seg ut av, og straffen er identisk for både kong Salomo og Jørgen hattemaker

   Slett
  2. Hei Anonym og Anon.

   Veldig interessant diskusjon dere drar opp her. Har det noen virkning at straffen gjøres strengere ved å sette botene opp? Må straffereaksjonen alltid bli identisk for kong Salomo og Jørgen Hattemaker?

   Anon har klart et poeng når han sier at fengselsstraff i større grad enn bot vil være en lik straff for alle. Enkelte vil kanskje hevde at fengsel er strengere straff for de veldig rike enn for en som går på sosialen. Men frihetsberøvelsen vil likevel være den samme.

   Straff bør ikke brukes for å være en inntektskilde for staten. Selv om staten får inn noe på bøter, tror jeg ikke politikernes motivasjon for å vedta strengere straffer er behovet for inntekt. En hovedmotivasjon for politikerne er heller å vise at de gjør noe. Hvis media fokuserer på antall drepte i trafikken, så må den handlekraftige politikeren vise handlekraft.

   Det er i alle fall sikkert at mange som kjører i ruspåvirket tilstand ville ha gjort det uavhengig av hvilken kunnskap de hadde hatt på forhånd om bøtenivået. Av og til føles det derfor litt meningsløst å legge ytterligere byrder til lasten ved å utmåle rekordhøye bøter som domfelte ikke kan betale.

   Mange opplever også at det verste er å miste førerkortet. Her er det i alle fall likebehandling. Tapstiden settes lik uavhengig av inntekt. Jeg fikk et tips om en skotsk historie - der fastsettes nok boten uavhengig av inntekten - og en svært rik dame fikk en lav bot - men hun mistet førerkortet i 1 år - se http://news.stv.tv/north/292481-baxters-soup-boss-admits-christmas-eve-drink-driving-charge/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

   Slett
  3. fikk 85k i bot for fyllekjøring.hva blir utfalle av det?? jo fengselstraff å enda dyrere for staten.mister hus osv.takk takk'

   Slett
  4. Hei leifeline

   Du peker på et problem med strenge straffer. De negative konsekvensene kan bli store. Nå kan man alltid si at man har seg selv å takke. Men det er ikke gitt at den mulige straffen er det man tenker på når man setter seg bak rattet med promille.

   For de fleste tror jeg straffen har liten betydning for om de kjører med promille eller ikke. Det er jo et moralsk spørsmål også. Er man villig til å risikere eget og andres liv?

   Jeg har møtt mange promillekjørere i retten. Ingen er stolte av det de har gjort. Som regel er de litt beskjemmet. Noen gir uttrykk for at de bare er så glad for at de havnet raskt i grøfta, eller at de raskt ble stoppet sånn at turen kun endte med skade på bilen.

   Tilbake til straffen og betydningen straffen har for å forhindre promillekjøring. Hva mener du leifline skal til for å få folk til å slutte å kjøre med promille?

   Slett
 5. Sørg for at du er arbeidsledig,eller på sosialstønad,da kan du kjøre i fylla!!Har du ikke inntekt,kan du heller ikke dømmes til og betale høye bøter.
  Selv syntes jeg politi,dommere og rettsvesenet i norge er noen fittefjes!!

  SvarSlett
  Svar
  1. Hei anonym.

   Straffen er nok rimelig streng også for de som går på sosialstønad. Men hva er bakgrunnen for at du bruker et grovt uttrykk for å beskrive oss i rettsvesenet?

   Slett
 6. Statens innkrevingssentral har gode avbetalings ordninger??? Det dummeste jeg har hørt. Ble regelrett tvunget til å betale 20000 kr i nrk lisens på en tv jeg aldri hadde hvor kontrolør var til og med inne i huset og fikk se at jeg ikke hadde. Kun ett av flere eksempler på total inkompetanse og manglende velvilje fra SIS. Så ikke prøv å si at de er velvillige det blir bare for dumt. Er kansje det mot noen men er mange jeg hvet om hvor det ikke er tilfelle. Spesielt barnefordelings saker hvor far blir krevd for urimelige beløp som statens innkrevingsentral finner det for godt å kreve inn uansett om saken er i rettsapperatet for å bli avklart.

  SvarSlett
 7. Og om man bruker hodet littegrann Rulium så ser man at det ikke under noen som helst omstendigheter er likt med fengselstraff for en som er rik og en som går på sosial. En som har god intekt og er jobmessig sikret vil ikke rammes av fengselstraff på lik linje i fremtiden mens den på sosialen vil regelrett bli skviset enda mer ut av arbeidsmarkedet med en fengselstraff på cv'n. Ser du hvor jeg vil hen? Er en ting å ha en brennende appetitt for snare løsninger en annen ting å faktisk sørge for at det er gangbare og fremtidsrettede ikke bare for innvolverte men også staten i lengre tid. Beste rådet er: If a problem has been solved by another person then your a fool if you are determined to solve it again by yourself instead just for the sake of it. Så hvorfor heller ikke bare se på andre land og se hvilke alternativer de har. Men her i Norge er det jo straff og autoritetsfrykt som skal være formelen på alt. Man skal ikke stille spørsmål ved lover ettersom de er jo laget for en grunn. Historie leksjon 1o1 under 2 verdenskrig ble Norge kneblet av enkelt å forandre grunnloven. Tyskerene hadde merket seg det faktum at nordmenn følgte blindt til den/de gjeldene lover så lenge det var skrevet enten det var moralsk forkastelig eller ikke. Så hva med å heller vurdere andre virkemidler fær en jubler for et enten tar jeg pengene eller friheten din løsning!

  SvarSlett
  Svar
  1. Hei Stavanger mann

   Forstår at du har begrenset tro på lover og regler for å påvirke folks adferd. Du viser til andre lands måter å løse dette på. Er det noen spesielle land og ordninger du tenker på?

   Slett
 8. Elsker å bo i Australia.. Her kan vi faktisk kose oss med noen flasker å kjøre hjem.

  SvarSlett
  Svar
  1. Hei anonym i Australia

   Jeg har sett litt for mange uheldige resultat av kjøring etter at sjåføren hadde kost seg med noen flasker. Det kan fort bli lite kos etter kjøringen.

   Jeg syns vår lov som forbyr kjøring med promille er en trygg og god ordning. Jeg er ikke kjent med reglene i Australia. Har de overhode ingen promillegrense?

   Slett
  2. Ser ut som den er på 0.5 for vanlige folk og 0.0-0.2 (varierer mellom statene) for førere av buss/last/taxi og andre særkategorier.

   Etter å ha bodd og jobbet i land med mer liberale regler (og slappere holdninger) for promillekjøring er jeg veldig glad for strenge norske regler.

   Slett
 9. Tvungen antabus-kur i fem år til alle som blir tatt.
  Rus er ingen menneskerett!

  SvarSlett
  Svar
  1. En smule fanatisk? LOL

   Slett
  2. Selv om jeg er tilhenger av å regulere adferden i trafikken, så tenker jeg at folk selv må velge hvordan de lever livene sine i de private rom.

   Antabus tenker jeg blir å gå for langt. Da har jeg mer tro på alkolås.

   Slett
 10. Jeg har mista lappen for fyllekjøring. Boten var bare en VITS i forhold til å gå 2år uten førerkort.
  Det samme gjelder fengselstraffen på 3 uker. det er jo bare som en leirskole uten damer.

  SvarSlett
 11. Det er helt feil innstilling iforhold til mulig gjenntakelse. Straffen burde vært en bot som svir,men i tillegg burde alle vært nødt til å gjennomføre ett alkohol program før de kunne kjøre opp igjen. Det får folk til å tenke annledes og virkelig tenke over faren med kjøring i ruspåvirket tillstand. Når du da går på kurs og blir satt i gruppe og må fortelle om ting man har gjort,så er det verre straff enn å sitte i fengsel i 3 uker...

  SvarSlett
  Svar
  1. Hei anonym, jeg har litt sans for forslaget ditt.

   I dag kan man dømmes til promilleprogram. Men det er noe man som regel først får tilbud om etter å ha bli tatt flere ganger for promillekjøring. Kanskje burde flere ha blitt pålagt å delta på slike kurs.

   Slett
 12. kan løsningen være tilgjengelig kolektivtrafikk hele døgne for alle, og ikke bare for de som bor i oslo sentrum?

  SvarSlett
  Svar
  1. Hei anonym

   Manglende kollektiv trafikk er ingen unnskyldning for å kjøre med promille. Må man kjøre bil, så får man holde seg edru.

   Mange fra distriktet bruker manglende kollektivtrafikk som argument for at tapstiden skal begrenses. Praksis er også her veldig streng. Det er svært sjelden at tapstiden reduseres grunnet manglende kollektivtilbud.

   Slett
 13. Dagens lovverk bør endres radikalt all den tid boten slår ut svært skjevt utifra inntekt, på tross av at den tar utgangspunkt i bruttoinntekt. Skal man ha respekt for "systemet" må folk flest ha tillit til domstolene, gjennom for høye straffer mister man respekten. For vanlige folk er ikke 1,5 bruttolønn et problem. Kanskje må man droppe den ene sydenturen det året, eller så venter man med å pusse opp badet. De aller fleste har en stor andel av sin inntekt som disponibel inntekt. Jo lavere lønn, jo større andel av dette er bundet opp til faste utgifter. Dermed blir konsekvensen for lavtlønnede og trygdede at de blir straffet kanskje i årevis, mens for meg med en normal inntekt ikke får så veldig problemer. Det er selvsagt kjipt å betale så mange penger, men etter ett års tid er jeg garantert på samme økonomiske nivå. Hadde man skullet straffe rettferdig så skulle man tatt utgangspunkt i disponibel inntekt. Da hadde det også vært rettferdig at man ble straffet med 6 ganger disponibel mnd inntekt. Dette kan settes utifra dagens satser for livsopphold, som brukes allerede.

  MEN, som meddeommeren din poengerte: hadde folk visst hva det koster å bli tatt for fyllekjøring ville nok mange revurdert fyllekjøringen sin... Så "ja takk" til mer fokus på temaet i media! :-)

  SvarSlett
  Svar
  1. Hei anonym.

   Gode poeng. I praksis er dette med disponibel inntekt vanskelig. Dette gjelder særlig for selvstendig næringsdrivende. Men litt av det samme problemet har vi også i dag.

   Meddommeren hadde et godt poeng. Meddommere har ofte gode poenger. Jeg er glad at vi i Norge har et stort innslag av lekdommere i straffesaker. Det at vi hele tiden har med oss noen utenfor domstolen som har fullt innsyn i hva vi holder på med sikrer at vi i alle saker gjør en grundig jobb.

   Slett
 14. At kjøring med promille på 0,5 gir tapstid av førerretten på 1 år, er kanskje det grelleste eksempelet på at straffenivået for trafikkforseelser her i landet er absurd høyt. Hva er det egentlig som gjør det så politisk korrekt å likestille trafikkforseelser med kriminalitet? Trafikkforseelser blir av enkelte fremstilt nærmest som samfunnsproblem nr en. Jeg spør meg om ikke dette er symptomatisk for et rettssystem som er høymodent for reform. Allmen rettsoppfatning tilsier det.

  SvarSlett
  Svar
  1. Hei anonym.

   Hva er egentlig en kriminell?

   De fleste som domfelles for promillekjøring oppfatter seg ikke som kriminell. Er det noen forskjell for deg om kjøringen har ført til ulykke eller ikke? Hva hvis man med 0,5 promille mister kontrollen på bilen, kjører over i motsatt kjørebane og kolliderer med motgående bil. Er det en handling samfunnet bør reagere på med straff? Eller er det en trafikkforselse hvor evt forenklet forelegg er tilstrekkelig reaksjon?

   Slett
  2. Hvorfor vet vi alltid bedre enn resten av verden? 0.5 betraktes som en veldig lav promille de fleste andre steder. Dessuten, hvor høy promille som gjør en person påvirket, er veldig individuellt. Om du forårsaker et alvorlig uhell med promille, og det kan påvises at du var påvirket på det aktuelle tidspunktet, kan det selvsagt være på sin plass med en reaksjon. Men det er ikke det som er poenget.
   I tillegg så er det visse pressgrupper som mener det er helt nødvendig å senke promillegrensen enda mer, helst til nullpromille. Det grenser til fanatisme.
   Jeg vil for ordens skyld legge til at jeg selv er avholdsmann.

   Slett
 15. Jeg mener at man kan ta bort bøtene for fyllekjøring helt. Dette fordi de fleste i Norge har så mye penger at det måtte vært vanvittig dyrt for at det skal svi tilstrekkelig. Ta heller fra dem lappen i 5-10 år alt etter hvor høy promillen er. Da er det mulig at folk tenker seg om 3 ganger før de kjører i fylla.

  Jeg er en av dem som mener at fyllekjøring er så uakseptabelt at det er på sin plass med store konsekvenser. Jeg mener det er langt mer alvorlig med fyllekjøring (fordi du setter andre liv i fare) enn bruk av narkotika f.eks.

  SvarSlett
  Svar
  1. Min erfaring er også at det er tap av førerkortet som svir mest. Det er vanskelig å si hva boten isolert har av betydning som avskrekkende middel.

   Det vi ser er at det ikke nødvendigvis hjelper å ta førerkortet heller. Det er faktisk mulig å kjøre bil uten førerkort, og det er flere som blir tatt på ny, men da uten å ha gyldig førerkort.

   Slett
 16. alkolås!!! sier ikke mer enn det.

  SvarSlett
  Svar
  1. Det kan være en enkel og grei løsning det. Hva er kostnadene ved å installere alkolås?

   Slett
 17. Promillekjøring er en uting helt klart, men straffene er på et hinsides nivå. Når det har vært reportasjer på at det å kjøre tissetrengt tilsvarer 0.5, en natt uten søvn tilsvarer 0.8, å snakke i mobiltelefon tilsvarer 0.8 osv. Når man kan få en bot på 30.000 og oppover for å ha en marginalt redusert oppmerksomhet så henger ikke straff og forbrytelse sammen. Er noen drita fulle og kjører inn i hus og/eller har en promille der de er en fare for seg selv og andre så bør det straffes opp mot dagens helt klart.

  Hvis du og setter straffer opp i mot voldsaker, der gjerningsmannen får en 5 til 10.00 i bot, så henger det ikke på greip. Kjøring med under 0.8 i promille er et "victimless crime" der reduksjonen i sjåførens kjøreegenskaper er knapt målbar, og man kan ikke sette skyhøye bøter fordi det er bra "voksenopplæring".

  Når et land i Europa er i utakt med andre land, så er det kanskje vi som har feil og de andre som har rett.

  SvarSlett
  Svar
  1. Hei anonym.

   Jeg vet ikke hvor mye utakt vi er med resten av europa. De fleste EU land har vel en 0,5 grense. Straffene våre er nok blant de strengeste. Eksempelvis bruker vi oftere fengsel enn hva de fleste andre gjør.

   Slett
 18. hei. er av de som har klart og bli tatt for dagen derpå kjøring. Jeg kaller det for skammens dag i livet mitt. ble kjempe overrasket da alkometeret viste 0.34 og jeg måtte en tur på sjukehuset og tappe blod. etter utregning i tid fra da jeg startet og kjøre til jeg ble stoppet kom politiet frem til at jeg hadde 0.6 da jeg startet. er fortsatt veldig forundret over dette men siden bevisene er temmelig klare innrømmet jeg alt og gikk for tilståelses dom. fikk 14 dager betinget og 40000 kroner i bot. nok en gledens dag i livet. det jeg egentlig lurer på er: i dommen står det at jeg taper førerretten for motorvogn for en periode på 12 mnder jf vegtrafikklovens §33 nr 1, jf tapsforskriften § 3-2 nr 1.
  Må jeg kjøre opp på nytt?
  har jeg tapt retten til å føre førerkortfri motorvogn?

  er 40 år, hatt lappen siden jeg var 18 og aldri tidligere fått hverken bot eller blitt straffet. når det gjelder hvordan straffen føles for meg som tråden egentlig gjelder så er det faktisk boten som er det verste. har kommet i god form og sykler de tre km til bussen på ett par minutter nå. det gjør jo egentlig bare godt. ungen henter jeg i barnehagen med sykkelvogn, det går bra. bussen koster meg mest. det ryker 200 kr dagen og ta buss til jobb.(har vært uten førerkort i 7 mnd nå)
  konklusjonen for meg er at den største straffen er bota samt den skammen det er ovenfor venner og bekjente og ha blitt tatt for dette.
  jeg er for tiden bygdas "snakkis" for å si det sånn.

  SvarSlett
  Svar
  1. Hei anonym. Du beskriver godt hvordan det er å bli tatt med promille dagen derpå. Men det virker som du har forsøkt å gjøre det beste ut av situasjonen, istedet for å sitte hjemme og forbanne systemet. Det er godt gjort å evne det.

   Du må nok både ta teoriprøve og oppkjøring - se tapsforskriften § 8-3 - http://www.lovdata.no/for/sf/jd/td-20031219-1660-008.html#8-3

   Hvis det ikke står noe i dommen kan du kjøre førerkortfrimotorvogn. Men i dag er det egentlig veldig få motorvogner som man kan kjøre uten førerkort. Man må også ha førerkort for å kjøre moped. Det gjelder selv om man er så gammel som meg selv at man ikke trenger å kjøre opp.

   Stå på - 5 måneder igjen.

   Slett
  2. jeg har altid vært tillhenger av systemet vi har i norge. hadde bare aldri sett for meg at jeg skulle gjøre noe som er kriminelt så jeg havnet inn i det, men det er fort gjort det. som en kar skriver lengre opp her så hadde jeg sluppet unna med en pekefinger i nesten alle andre europeiske land mens jeg i norge er blitt en krimminell, det kjennes litt rart.


   når jeg spør om førerkortfrittmotorvogn så tenker jeg på denne loven:

   Bestemmelserne om førerkortfri motorvogn omhandles av Førerkortforskriftenes § 12-1:
   ”For kjøring med traktor og motorredskap utenfor veg, på privat veg og ved kryssing av offentlig veg gjelder følgende unntak fra kravet om førerkort:
   1.
   Traktor og motorredskap, med konstruktiv hastighet ikke over 40 km/t, med eller uten tilhenger, kan føres av person som har fylt 16 år og har nødvendig ferdighet.
   2.
   Traktor og motorredskap, bestemt til å føres av gående, eventuelt med tilkoblet tilhenger, kan føres av person som er fylt 16 år og har nødvendig ferdighet.
   3.
   Motorvogn som har tillatt totalvekt ikke over 3500 kg og som er konstruert for en hastighet ikke over 10 km/t, og som bare med vesentlige konstruktive forandringer kan kjøres med større hastighet, kan føres av person som er fylt 16 år og har nødvendig ferdighet.”

   bor på landet og tenker da på våronna med traktor og ikke på kjøring langs vei. kan jeg fortsatt kjøre traktor på marka til svigerfar og hjelpe han?

   det står ingenting i dommen ang ny førerprøve, jeg tolker deg da slik at her er det automatikk. har du mistet sertifikatet i 12 mnder så må du kjøre opp på nytt, er det slik?

   takk for en interresant blogg forresten.

   Slett
 19. Hei Rune. S� sant, s� sant. Som voksne har vi snakket �pent med ten�ringen om dette, og virkelig forklart hvilke konsekvernser det kan bli med promille og og kj�ring av b�de bil og moped. S� bortsett i fra bot, uten f�rekort i en periode, er nok det � ikke kunne �velsekj�re, den strengeste straffen for var familie. + i kanten, er at alle i familien er vel innforst�tt med hva som kan skje, om man blir stoppet med promille, synd bare at det ble p� denne m�ten, men man har bare seg selv og skylde...

  SvarSlett
  Svar
  1. Flott å høre at dere har klart å få til en fin åpen samtale med tenåringen. Det er en god start for å legge ting bak seg å se fremover.

   Slett
 20. Hei, jeg ble for ikke så lenge siden stoppet i promillekontroll. jeg blåste til 1,0 promille. Etter 30-40 min ble det tatt blodprøve med resultat: 1,37 i promille. Jeg opplevde ikke meg selv som beruset, politiet sa også at de heller ikke merket meg særlig beruset, men at de kunne lukte litt alkohol av meg. Jeg gjorde akuratt som de sa, var høflig og skjønte at jeg ikke hadde ventet lenge nok fra jeg hadde drukket til jeg kjørte. Jeg har aldri vert dømt for noe som helst før, ikke inne til eit avhør en gang. Hvilken straff kan jeg vente meg, får jeg ubetinget?? Jeg tjente bra ifjor nesten 800 000.. Jeg har også tjent bra hittil i år, men jeg er ung og har lån. Grunnlønnen min er 500 000,- jeg har ikke selv mulighet til å bestemme hvor mye jeg skal jobbe. Vis jeg nå da får en bot basert på fjoråts inntek vil jo jeg få eit kjempe problem? jeg vil ikke ha så høy inntekt fremover.

  SvarSlett
  Svar
  1. siden jeg kjenner meg igjen i det du skriver skal jeg spare deg for de forhåpningene jeg hadde etter at jeg ble stoppet.
   alkometeret du blåste i er snillere enn den promillen du får på blodprøven så du kan like godt forholde deg til at du blir dømt for det som står i papirene fra folkehelse innstituttet. det som er enkelt med promillekjøring er at det er tall alt går på. ta den promillen de finner bevist at du hadde utifra blodprøven og gå inn på lovdata så vil du selv finne ut hvilken dom du får. med mindre du har kjørt ned karl johan en lørdag formiddag eller noe sånt, da blir straffen strengere.
   når det gjelder boten var ihvertfall den dommeren jeg hadde veldig fornuftig. skaff deg all dokumentasjon på inntekt du trenger til rettssaken så tar de hensyn til det og dømmer deg utifra din inntekt nå og ikke i fjor.

   min erfraring med det norske rettsvesenet er at er du ærlig, angrende og ydmyk ovenfor det du har gjort så får du hjelp.

   lykke til.

   Slett
 21. Syntes straffen er alt for streng og veldig skjematisk i visse tilfeller. Det finnes selvsagt ingen unnskyldning for å kjøre i fylla..Men det burde faktisk gå en del på skjønn, evnt om personen har blitt tidligere straffet og livssituasjonen. Ei jeg vet om har virkelig hatt et fryktelig vanskelig år..Og vært beintøff.. Hun er også en veldig pliktoppfyllende og ansvarsfull person og alenemor til små barn som hun er fantastisk med. Uten at jeg skal gå inn i detajer så endte det med at hun ble tatt med promille etter en vondt kveld og alkohol. Hun har siden hendelsen hatt helt forferdelig med seg selv og sliter vanvittig med skyldfølelse. Spesielt overfor barna. Dette rammer jo de i stor grad..Og hun klarer seg rett og seltt ikke uten lappen. Og da mener jeg at om straffen blir slik at hun mister førerkortet i feks 2 år så vil hun måtte i ren nødvendighet kjøre uansett..Barn må leveres i Bhg, de skal jo på aktiviteter..Og tapet av førerkortet i så lang tid vil jo bare jobbe mot sin hensikt..Jeg kan bekrefte at hun ALDRI vil sette seg bak rattet med promille igjen, men hadde jeg vært i hennes situasjon hadde jeg fortsatt å kjøre da det var nødvendig..

  SvarSlett
 22. Hva vil det ha å bety at når jeg blåste hadde jeg 1,02 og når blodprøven ble tatt hele 1 time senere hadde jeg 1,35? Tydeligvis stigende.. Men hadde blodprøven vore tatt noe tidligere hadde jeg jo mest sansynelig hatt nor lavere..

  SvarSlett
  Svar
  1. Grunnen til dette er at du blåste mens du hadde stigende rus, dvs du må ha drukket kort tid før du satte deg i bilen. Hadde rusen begynt å avta hadde den vært lavere. Men det sies jo også at blodprøver kan vise mere enn blåseprøver..

   Slett
 23. Du som skriver at straffen er alt for streng; JA, definitivt er den det! Norge har blant de strengeste reglene på området i hele verden. Til sammenligning er f.eks grensen i England, Irland og store deler av USA 0,8, mens denne altså er 0,2 i Norge. Jeg vet ikke om amerikanerne, med verdens største bilfabrikanter, legemiddelprodusenter, største og mest avanserte forsvar i verden etc, NASA,CIA, osv osv, kan mindre om sikkerhet enn oss her på berget?? Dette har GANSKE MYE med politikk å gjøre, og definivt mer enn trafikksikkerhet i seg selv!

  Vi kunne ha sett til Danmark. Det er en mellomting. Her opereres det også med betinget inndragelse av førerkort. Dvs du beholder sertifikatet men må holde deg "på matta" hva gjelder lovbrudd i f.eks 2 år etter at du er stoppet for promillekjøring. Hvis ikke ryker lappen, men først da..

  Norge er litt på det gamle "galgenstadiet", hvor folk skal henges ut for en mindre forseelse som dette, LES: vanlige folk blir gjort til kriminelle!! Og så er det skattene som avgiftskåte politikere som kjent ELSKER å få inn over en lav sko...

  SvarSlett
 24. Det blir iallefall helt feil av dommere og politifolk å sitte å synse på et regelverk de selv administrerer. La meg minne om at var det noe som fungerte også i årene 1940-45 så var det nettopp domstolene. Disse er lojale til uansett hvem som måtte styre. Dette til oppklaring!

  SvarSlett
 25. Hvordan fungerer det med strafferabatt i slike saker, når siktede blir tilbudt dette? blir det rabatt på boten?

  SvarSlett
  Svar
  1. Min forståelse av reglene er at det ikke gis strafferabatt på boten.

   Strafferabatten vil avhenge av hvor stor betydning tilståelsen har for oppklaring av saken. I promillesaker har tilståelsen sjelden noen betydning for oppklaringen. Tilståelsen og samtykke til tilståelsesdom gjør kun selve prosessen enklere og rimeligere. Strafferabatten er derfor sjelden stor i promillesaker. Ofte reduseres fengselsstraffen med noen få dager.

   Slett
 26. Hun har nå vært i kontakt med en god advokat med lang erfaring i slike saker som ønsker å gjøre et forsøk med å hjelpe henne så vi krysser alt vi har av fingre..Bare så vondt med ventetiden. Men det er ikke annet å gjøre enn å vente på inkallelse til retten eller skriftlig dom. Er det forresten mulig å få fortgang på dette? Purre?
  NN 13.33 28 mai

  SvarSlett
  Svar
  1. Min erfaring er at det kan hjelpe på å purre. Hvis saken ligger hos politiet kan man ringe aktor i saken.

   Ventetiden fra saken er sendt til domstolen er som regel kort. Disse sakene behandles fortløpende i retten.

   Slett
 27. Hei Rulium. Takk for en god og interressant blogg. Du skriver om tema som berører mange. Jeg har et spørsmål ang. straffeutmåling for fyllekjøring uten sertifikat. Personen på 17 år ble målt med en promille på 1,2 på sykehuset, ca 4 timer etter at kjøringen hadde funnet sted. Kjøringen var et selvmordsforsøk som endte godt da bilen som ble kjørt ned en bratt skråning traff et tre. 17åringen lider av deppresjoner og har fått hjelp av profesjonelle både før og etter ulykken. Er dette noe som kan formilde straffen på noen måte? Pesonen hadde ingen særlige fysiske skader etter ulykken. Personen ble liggende på legevakten i to dager og så flyttet til UPA i en uke for overvåkning. Polititet har ikke foretatt seg noe mer enn å ta blodprøven, personen har ikke blitt stilt noen spørsmål om ulykken eller det som skjedde av dem. Kan en forvente seg å bli innkalt til avhør ved en senere anlednig? Hvordan er den typiske gangen i saker som dette? Og hvilken straff kan en typisk forvente seg her?

  Setter veldig stor pris på svar. Mvh.

  SvarSlett
  Svar
  1. Hei anonym. Takk for tilbakemeldinger om bloggen.

   Du stiller en del spørsmål knyttet til en konkret sak. Jeg skal forsøke å gi noen generelle svar med utgangspunkt i dine spørsmål og saken. Men husk at det alltid vil være en konkret vurdering, og resulatet vil alltid også avhengig av hvilket faktum som legges til grunn. Et generelt råd er å oppsøke en advokat som har erfaring innen feltet for å få noen til å se gjennom sakens dokumenter og hvilke "muligheter" og "begrensninger" som liggeri faktum.

   Først til promillen. Siden blodprøve er tatt først fire timer etter kjøringen kan det tenkes at man oppjusterer promillen. Det kan altså tenkes at det blir lagt til grunn en høyere promille.

   Kjøring med promille på 1,2 med trafikkuhell som beksrevet vil normalt føre til en kortere fengselsstraff. Saken din kompliseres av to forhold.

   For det første skal man etter barnekonvensjonen som hovedregel ikke dømme barn til fengsel. Man regnes som barn til man fyller 18 år.

   For det andre blir det et spørsmål om bakgrunnen for kjøringen kan få betydning for valget mellom betinget eller ubetinget fengsel.

   Det er ingen fasit for riktig reaksjon her.

   Videre saksgang er det politiet som har ansvar for. Hvis det ikke er foretatt noe avhør, vil man normalt bli kalt inn til avhør. Men er man selv usikker på hva de vil gjøre, kan man jo ringe politiet å høre.

   Hvis politiet tar ut siktelse, avgjøres slike saker normalt med tilståelsesdom i tingretten. Politiet skal informere hva dette betyr for siktede. Politiet skriver et påtegningsark som siktede mottar kopi av sammen med innakalling til rettsmøte i tingretten.

   Saksbehandlingstiden varierer fra politidistrikt til politidistrikt.

   Slett
 28. Hei, angånde strafferabatt i slike saker. Jeg gidde en fullstendig tilståelse og valgte tilståelsedom. Det var ingene skjerpende omstendigheter, kun stoppet med 1,36 i promille. Fikk 18 dager ubetinget, 2 år sperrefrist og 90000,- i bot. Det står at i alle tilståelsesaker skal siktede gis strafferabatt som følge av sin tilståelse, jf straffeloven §59. Selv om ikke tilståelsen har stor betydning for oppklaring, står det alikevell at siktede SKAL ha strafferabatt? hvorfor gjelder ikke denne loven som kan komme siktede til gode?

  SvarSlett
  Svar
  1. Det er riktig at en uforbeholden tilståelse skal tas i betraktning ved straffutmåling. I promillesaker får en tilståelse likevel som regel begrenset betydning.

   I saker hvor det ikke er noe tvil om hvem som var sjåfør og hvor stor promillen var, vil straffen som regel kun bli redusert med 1-3 dager. I slike saker har tilståelsen ikke noe betydning for oppklaringen.

   Et eksempel på dette er en dom fra lagmannsretten som midlertidig ligger ut på følgende side - http://www.lovdata.no/lr/lrb/lb-2011-161427.html

   Lagmannsretten skriver - promille målt til 1,46:

   "Lagmannsretten er etter dette kommet til at et riktig utgangspunkt for straffen er ubetinget fengsel i 21 dager. Siktede skal imidlertid ha tilståelsesrabatt, jf. straffeloven § 59 andre ledd. Lagmannsretten er enig med aktor i at straffen passende kan settes til 18 dager."

   Jeg har ikke sett eksempler på promillesaker hvor man grunnet tilståelsen endrer straffen fra ubetinget til betinget fengsel. I de rene promillesaker følger det også av Høyesteretts praksis at samfunnsstraff ikke er aktuelt.

   Strafferabatt gis heller ikke på boten.

   Med andre ord så oppnår ikke den siktede noe store strafferabatter ved å godta tilståelsesdom i promillesaker. Men de fleste foretrekker likevel den enklere prosessen som en tilståelesdom gir.

   Hvis saken går som en ordinær straffesak, vil man som hovedregel også bli dømt til å betale saksomkostninger. Så jeg tror nok at du kom best ut med å godta at saken ble avgjort som tilståelsesdom.

   Slett
  2. Det jeg her synes er rart er at jeg og andre i min situasjon får samme straff med absolutt ingen skjerpende omstendigheter og en promille svørt nært 1,2 (jeg vil si at 1,36 er lav) Det er ofte folk med mye høyere promille både opp imot 2,0 og 3,0. I tillegg er det ofte ulykker fordi folk prøver og kjøre ifra politiet. Det jeg vil frem til er at det ikke lønner seg og stoppe for politiet! Jeg har nå fått "nesten" strengeste straff med en sinnsyk bot på 90000,- 23 år gammel. Jeg hadde nesten hatt alt og vinne på og kjørt ifra politiet! Jeg hadde fått noen dager ekstra i fengsel kanskje vis jeg hadde krasjet.. Det er klart at vis kjøringen hadde medført noens død eller lignende hadde jo det blitt helt andre kosekvenser. Men det burde vert noe og hente vis du stopper for kontroll og samarbeider!!! Nå risikerer vi at promillekjører ikke stopper og prøver og kjøre i fra politiet og det ender stort sett alltid med ulykke! Det er skremmende! Det burde vere en forsakjell her! Jeg er totalt imot promillekjøring og fortjener straff, men synes det burde vere en forskjell her.

   Slett
 29. Hei Rune,

  Hvis en utlending taper retten til førerkort på grunn av en eller annen hendelse her, mister han da retten til å kjøre andre steder i Europa også - for eksempel hans hjemland?

  SvarSlett
  Svar
  1. Jeg har dansk kørekort og det er ikke lov og tag det fra mig da det er den danskes politis ejendom, det eneste er at hvis hendelsen er sver kriminell så er det muligt de kan be den danske stat om at tag det. Men tro mig hos politiet her er der ingen der forstår noget, utroligt at de jeg snakked med kan kalde sig politi. Står fuldt til hvad jeg har gjort, tar også straffen som bliver mig pålagt. Men helt erligt 1 af 6 betjenter som kan føre en samtale.

   Mvh en da har dummet sig

   Slett
 30. Når Norge som første og eneste land i Europa ? har valgt å innføre faste grenser for rusmidler, som f.eks. cannabis - som er avgjørende for straff og straffeutmåling - så skulle en tro det var på bakgrunn av omfattende forskning og entydige og pålitelige målemetoder.

  Men norske grenser har i liten grad støtte i store, nye og anerkjente forskningsprosjekter fra Canada og EU. Forskerne i Canada, hevder at deres forskningsarbeid er den første grundige metastudien om cannabisbruk, motorvogn og kollisjonsrisiko. De konkluderer med at de studiene de har gjennomgått ikke har tilstrekkelig bakgrunn/data til å sette straffbarhetsgrense/ straffeutmålingsgrenser for cannabis/THC. http://www.bmj.com/content/344/bmj.e536

  DRUID er det hittil største og bredeste forskningsprosjektet i Europa om rusmidler og trafikksikkerhet. Arbeidet omfattet 37 institusjoner i 19 land, deriblant Folkehelseinstitutt (FHI) og Transportøkonomisk institutt (TØI). Landene mangler standardiserte analyser og prosedyrer, og målet var å fylle kunnskapshull og harmonisere EU- forskrifter om kjøring under påvirkning av alkohol, narkotika og legemidler. Etter 6 års forskning og omfattende studier av europeisk forskning og metoder, avviker DRUIDs konklusjoner fra våre, f.eks. anbefaler de høyere målegrenser for THC enn de norske grenseverdiene, og at det ikke foreligger tilstrekkelig bakgrunn/data for å sette grenser for andre illegale stoffer. Også i forhold til tapstid avviker norsk rettspraksis fra DRUIDs anbefalinger om 3-12 mnd. tilbakekalling av sertifikat. www.druid-project.eu

  Det kan se ut som om Vegtrafikklovens straffbarhetsgrense/ straffeutmålingsgrenser er basert på teoretiske prinsipper om nulltoleranse, press og fordommer fra politikere og sterke interessegrupper – ikke minst fra politiet selv, og ikke vitenskapelig undersøkelser av hvordan stoffene virker og i hvilken grad man er skikket til å kjøre bil.

  SvarSlett
 31. I seldom create comments, however I bгowѕed а ton of rеmarks on
  "Promillebot p� 1 1/2 ganger brutto m�nedsl�nn".
  I actuallу ԁo hаve a fеω queѕtiοns fοr you if іt's okay. Is it simply me or does it seem like a few of these responses come across as if they are written by brain dead folks? :-P And, if you are writing on other online sites, I'd like
  to follow you. Wοuld you pοst а liѕt of
  еvery one of уour ѕocial community pages like your linkedin pгоfіle, Facеbook page or twіtter feed?


  Heгe iѕ my blоg - Rеd Kings Ρokeг Bоnus ()

  SvarSlett
 32. Hey there! Sοmеone in my Myspaсe gгoup shared this website with us so I came to gіve it a lοok.

  ӏ'm definitely loving the information. I'm bοok-mагking and ωill
  bе tweeting this to mу followегs!
  Fаntaѕtic blog аnd great ԁesign.

  Look at my sіte ... Αmerіcas Cardroοm Poker
  Offег ::
  ::

  SvarSlett
 33. Anslagene for risikogrense, dvs. grensen som indikerer en viss ulykkesrisiko eller svekkelse ved bruk av f.eks. hasj, varierer mye fra land til land og mellom ulike forskningsmiljø.

  Internasjonal forskning konkluderer med at det ikke foreligger tilstrekkelig data til å bestemme dose- responseffektene, slik Norge gjorde da vi innførte straffbarhetsgrensene.

  Forskningsresultatene kan ofte være vanskelige å sammenligne fordi det er ulike begreper, målemetoder og måleenheter, og anbefalinger av hva som er risikogrenser kan sprike med opptil 300 %. Det står i grell kontrast til den skråsikre håndhevelsen av de norske straffbarhetsgrensene og presisjonsnivået til Folkehelseinstituttets analyseresultater som hevdes å være 99 % sikre.

  I Europa og USA blir målenhetene oppgitt i masse (nanogram pr. milliliter - ng/mL), mens Norge bruker mol (mikromol pr. liter). Man kan nesten tro at Norge gjør dette bevist – slik at ikke avvikene til utlandet skal bli for tydelige. Selv om det er omregningstabeller, er det nesten umulig for folk uten farmakologisk spisskompetanse å sammenligne resultatene.

  En internasjonal forskningsgruppe fra Nova-Institut med flere, mener en serumkonsentrasjon under 10 ng/ml ikke er forbundet med en forhøyet trafikkrisiko, og mener THC mellom 7-10 ng/ml tilsvarer en alkoholkonsentrasjon på 0,5 promille.

  Folkehelseinstituttets mener 0,010 mikromol/l THC i blod eller 3,0 ng/ml tilsvarer en alkoholpromille på 0,5 promille. DRUIDs mener risikogrensen for THC bør settes ved 0,5 promille tilsvarende 3,7 ng/mL i tillegg til feilkilder. Noen må regne feil.

  SvarSlett
 34. Hei Rune og takk for en fantastisk og informativ blogg.

  Jeg vil bli siktet for promillekjøring på moped. Ble tatt på tur hjem etter en fest på nattetid. Det var lite trafikk, ingen farlige situasjoner oppstod. Svar fra blodprøven foreligger ikke, over 2 i promille er ikke usannsynlig - noe som er med på å forklare den uintelligente handlingen. Jeg godtok ikke førerkortinndragelse, har ikke nok kunnskap om saksgangen/prosedyrene til å kunne bedømme om dette var klokt valg.

  Jeg er student og har to jobber for å finansiere utdanningen. På den ene jobben avsluttes kontrakten 31. desember, så jeg vil ikke få inntekt av den jobben i 2014. Den andre jobben innebærer å være assistent for en handikappet person i rullestol. Denne personen er avhengig av assistenter som kan transportere han til skole, familie, venner, etc. i sin bil. Lønnen fra fra jobben jeg slutter i er 13k pr. mnd., lønnen fra den andre jobben er 6k pr. mnd.

  Jeg har noen spørsmål jeg håper du kan svare på Rune:

  1. Hvordan vil boten på en og en halv månedslønn bli beregnet i mitt tilfelle, siden tidligere bruttolønn på 19k vil ikke være reell når boten skal bli betalt i 2014?
  2. Hva er muligheten for å få dispensasjon til å kjøre bilen til den handikappede personen i rullestol, siden vedkommende er avhengig av denne transportmuligheten?
  3. Er det noen muligheter for betinget fengselsstraff? Hvis nei; kan straffen gjennomføres som husarrest med fotlenke?
  4. Hva antar du lengden på førerkortinndragelsen vil bli?

  Til slutt vil jeg si at jeg er lei meg for denne handlingen, og at jeg forstår at loven er streng ifm. promillekjøring, siden faren for ulykker og personskader er mye høyere. Jeg kan ikke endre min gjerning og valget jeg tok da, heldigvis vil jeg lære av de strafferettslige konsekvensene - ikke av straffen min samvittighet ville gitt meg om jeg hadde påført skade på uskyldige mennesker.

  På forhånd takk, mvh: Moped

  SvarSlett
  Svar
  1. Hei Mopedist.

   Du stiller en spørsmål knyttet til en konkret sak. Jeg skal forsøke å gi noen generelle svar med utgangspunkt i dine spørsmål og saken. Men husk at det alltid vil være en konkret vurdering, og resulatet vil alltid også avhengig av hvilket faktum som legges til grunn. Et generelt råd er å oppsøke en advokat som har erfaring innen feltet for å få noen til å se gjennom sakens dokumenter og hvilke "muligheter" og "begrensninger" som ligger i faktum.

   1.
   Boten skal som utgangspunkt settes til 1,5 brutto månedsinntekt. Det er situasjonen på domstidspunktet som skal legges til grunn. Mange taper inntekt som følge av promillekjøringen. Selv om inntektsfallet er en følge av promillekjøringen, skal boten fastsettes ut fra inntekten på domstidspunktet.

   Etter straffeloven § 27 (http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1902-05-22-10/KAPITTEL_1-3#§27), skal boten settes ut fra til hva domfelte "etter sine livsforhold antas å kunne utrede". I hvilken grad et forventet nærstående inntektsbortfall skal hensyntas kan nok problematiseres. Jeg nøyer meg med å si at det i alle fall er relevant ved fastsettelsen av boten.

   2.
   Dispensasjon til å kjøre bilen til den handikappede personen er det eventuelt politiet som avgjør. Det vil imidlertid overraske meg hvis politiet gir slik dispensasjon.

   3.
   Med promille over 2 er det ingen mulighet for betinget fengselsstraff. Det er kriminalomsorgen som bestemmer om straffen kan gjennomføres som husarrest med fotlenke. Jeg kjenner litt for lite til praksis her. Slik jeg har forstått det, vil promilledømte ikke få lang nok straff til at fotlenke er aktuelt.

   4.
   Tapstiden skal settes til minst 2 år. I hvilken grad man går over 2 år varierer nok noe. Ganske ofte ender man på 2 år, men praksis er altså ikke entydig. Lengden på tapstiden må også settes ut fra konkrete forhold som om det oppstod trafikkulykke, lang kjørestrekning, mye trafikk osv.

   Ja, du gjorde et feil valg. Vi gjør alle av og tli feil valg. Så lenge de feile valg fremstår som enkeltstående feilvurderinger, tenker jeg at disse feilene ikke gir uttrykk for hvem vi egentlig er. Stå derfor likevel oppreist, og vis alle at du er alt en promillekjører, og at du tar ansvar for denne ene feilvurderingen.

   Slett
  2. Hei Mopedist.

   Du stiller en spørsmål knyttet til en konkret sak. Jeg skal forsøke å gi noen generelle svar med utgangspunkt i dine spørsmål og saken. Men husk at det alltid vil være en konkret vurdering, og resulatet vil alltid også avhengig av hvilket faktum som legges til grunn. Et generelt råd er å oppsøke en advokat som har erfaring innen feltet for å få noen til å se gjennom sakens dokumenter og hvilke "muligheter" og "begrensninger" som ligger i faktum.

   1.
   Boten skal som utgangspunkt settes til 1,5 brutto månedsinntekt. Det er situasjonen på domstidspunktet som skal legges til grunn. Mange taper inntekt som følge av promillekjøringen. Selv om inntektsfallet er en følge av promillekjøringen, skal boten fastsettes ut fra inntekten på domstidspunktet.

   Etter straffeloven § 27 (http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1902-05-22-10/KAPITTEL_1-3#§27), skal boten settes ut fra til hva domfelte "etter sine livsforhold antas å kunne utrede". I hvilken grad et forventet nærstående inntektsbortfall skal hensyntas kan nok problematiseres. Jeg nøyer meg med å si at det i alle fall er relevant ved fastsettelsen av boten.

   2.
   Dispensasjon til å kjøre bilen til den handikappede personen er det eventuelt politiet som avgjør. Det vil imidlertid overraske meg hvis politiet gir slik dispensasjon.

   3.
   Med promille over 2 er det ingen mulighet for betinget fengselsstraff. Det er kriminalomsorgen som bestemmer om straffen kan gjennomføres som husarrest med fotlenke. Jeg kjenner litt for lite til praksis her. Slik jeg har forstått det, vil promilledømte ikke få lang nok straff til at fotlenke er aktuelt.

   4.
   Tapstiden skal settes til minst 2 år. I hvilken grad man går over 2 år varierer nok noe. Ganske ofte ender man på 2 år, men praksis er altså ikke entydig. Lengden på tapstiden må også settes ut fra konkrete forhold som om det oppstod trafikkulykke, lang kjørestrekning, mye trafikk osv.

   Ja, du gjorde et feil valg. Vi gjør alle av og tli feil valg. Så lenge de feile valg fremstår som enkeltstående feilvurderinger, tenker jeg at disse feilene ikke gir uttrykk for hvem vi egentlig er. Stå derfor likevel oppreist, og vis alle at du er alt en promillekjører, og at du tar ansvar for denne ene feilvurderingen.

   Slett
 35. Takk for et raskt svar Rune og for rådet om en samtale med en advokat.

  Promille over 2 er meget sannsynlig, siden jeg husker lite fra hendelsen og mine valg ikke var logiske eller ansvarsfulle.
  Mitt valg skulle vært å slutte å drikke før logikken slutter å fungere og man går inn i en animalsk beslutningstilstand.
  Jeg fortjener straff, men håper min straff blir fastsatt etter hva mine "livsforhold antas å kunne utrede".

  Mvh. Mopedisten

  SvarSlett
 36. Hei, når man mister jobben etter å ha fått bot i henhold til inntekt, kan da boten reduseres?

  SvarSlett
  Svar
  1. Ja. Boten skal settes ut fra inntekten på domstidspunktet. Mange mister jobben som følge av promillekjøringen. Det er altså den reduserte inntekten som er grunnlag for boten.

   Slett
  2. Takker for svar. Jeg har enda ikke fått boten, men nå som jeg har gått ett halvt år uten inntekt blir det ikke enkelt å betale 60000kr. Er usikker på hvor jeg skal henvende meg angående botens størrelse, hadde vært meget hjelpsomt å finne ut av dette.

   Slett

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.